Garantie

Bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Als er beroep wordt gedaan op de garantie moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen alsook wordt aangeraden de originele verpakking bij te houden.

Voor goederen die online zijn aangekocht via de site van JumpForFun.be en thuis of op het leveradres zijn geleverd dient de klant contact op te nemen met JumpForFun.be alvorens deze ons terug te bezorgen. De kosten zijn ten laste van de koper.

Als de klant heeft vastgesteld dat er onderdelen ontbreken moet de klant JumpForFun.be zo snel mogelijk inlichten. Dit moet binnen de 14 dagen, hierbuiten vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De garantie geld niet op defecten van niet correct gebruik, verwaarlozing van het aangekocht artikel.

Defecten na een periode van 6 maand na aankoopdatum worden geacht geen geborgen gebreken te zijn, indien de klant het tegenbewijs kan aantonen.